تبخیرکننده چرخشی

تصویر تبخیرکننده چرخشی
نام دستگاه
تبخیرکننده چرخشی
مدل دستگاه
Laborota 4000
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تبخیرکننده - چرخشی - روتاری توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست