پلاسمای اکسیژن

تصویر پلاسمای اکسیژن
نام دستگاه
پلاسمای اکسیژن
مدل دستگاه
HR-300
سازنده
سنسیران - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پلاسما اکسیژن - زدایش فعال یونی توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست