کوره

تصویر کوره

پس از توزین مواد مورد آنالیز، نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای 950 درجه سانتیگراد در کوره قرار داده می‌شوند و پس از سرد شدن مجددا توزین شده و اختلاف وزن محاسبه شده بصورت درصد بیان می‌شود.

نام دستگاه
کوره
مدل دستگاه
-
سازنده
Memmert - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اشعه ایکس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه
رییس بخش زمین شناسی
مسئول دستگاه
زهره فردین دوست -
شماره تماس
82883426 - 82883427
نشانی
تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-بلوک شمالی- طبقه زیرزمین-اتاق منهای 310 کد پستی: 1411713116
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
محاسبه درصد مواد فرار نمونه(L.O.I) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
محاسبه درصد مواد فرار نمونه(L.O.I) (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست