ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی

ترازو با دقت سه رقم اعشار

نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده
Bel - ایتالیا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
مسئول دستگاه
مسعود اکبری -
شماره تماس
82884959
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 31-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
توزین توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
توزین مواد با دقت سه رقم اعشار توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست