هدایت سنج مایعات

تصویر هدایت سنج مایعات

قابل استفاده در اندازه گیری هدایت محلولها و تیتراسیون هدایت سنجی محلول‌ها

نام دستگاه
هدایت سنج مایعات
سازنده
wisd - کره جنوبی
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی واکنش‌های پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی عبداللهی
مسئول دستگاه
مسعود اکبری -
شماره تماس
82884959
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 31-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری هدایت محلول ها توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست