تجهیزات تحقیقاتی و آموزشی زبان روسی

تصویر تجهیزات تحقیقاتی و آموزشی زبان روسی

1.  27  دستگاه رایانه 
2.  10 هدست   
3.  یک دستگاه تلویزیون 60 اینچ
4.  دوربین عکاسی با سه پایه 
5.  نرم افزار پرات و نرم افزار آنت کونک و تعدادی سی دی و فیلم آموزشی زبان روسی

نام دستگاه
تجهیزات تحقیقاتی و آموزشی زبان روسی
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه زبان روسی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم انسانی گروه زبان روسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محبوبه علیاری شوره دلی
مسئول دستگاه
صدیقه خزایی -
شماره تماس
82883665
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم انسانی- طبقه زیر همکف