سیرکولاتور

تصویر سیرکولاتور

دارای مخزن 10 لیتری و تنظیم دما از 4 تا 200 درجه

نام دستگاه
سیرکولاتور
مدل دستگاه
WCR-P6
سازنده
DAIHAN scientific - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تنظیم دما و گردش مدوام آب توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 180,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست