همزن مکانیکی دور بالا

تصویر همزن مکانیکی دور بالا

حداکثر دور 3000 rpm

نام دستگاه
همزن مکانیکی دور بالا
مدل دستگاه
HS30D
سازنده
DAIHAN scientific - کره جنوبی
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
مسئول دستگاه
سمیرا جعفرزاده هلق -
شماره تماس
82885029
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی مهندسی-طبقه منفی 1-اتاق 25/2-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اختلاط مکانیکی توسط آزمایشگاه به ازای هر ده دقیقه مبلغ 60,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست