آون حرارتی

تصویر آون حرارتی

آون دیجیتال با گنجایش 55 لیتر و قابلیت برنامه ریزی دمایی. نمونه نبایدحاوی حلالهای خورنده، سمی و خطرناک باشد.

نام دستگاه
آون حرارتی
مدل دستگاه
آریا
سازنده
MobinTeb - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
مسئول دستگاه
دکتر علیرضا شریف -
شماره تماس
82883954
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده های فنی مهندسی - دانشکده مهندسی شیمی-بلوک 3 - طبقه 3 شرقی - آزمایشگاه شماره 356
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
خشک کردن مایعات و جامدات تحت فشار اتمسفر با قابلیت کنترل دما توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست