ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی

دارای قابلیت توزین مواد با دقت 3 رقم اعشار

نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
مدل دستگاه
BTA 210
سازنده
Axis - اتحادیه اروپا
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
مسئول دستگاه
دکتر علیرضا شریف -
شماره تماس
82883954
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده های فنی مهندسی - دانشکده مهندسی شیمی-بلوک 3 - طبقه 3 شرقی - آزمایشگاه شماره 356
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
توزین مواد با دقت 3 رقم اعشار توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 10,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست