هیتر استیرر

تصویر هیتر استیرر

قابل استفاده برای  انجام واکنشهای شیمیایی و بررسی سینتیک واکنشها تحت دما. دستگاه مجهز به همزن مغناطیسی با قابلیت هم زنی با سرعت های مختلف است. 

نام دستگاه
هیتر استیرر
مدل دستگاه
MSH-200
سازنده
Wisd - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
مسئول دستگاه
دکتر علیرضا شریف -
شماره تماس
82883954
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده های فنی مهندسی - دانشکده مهندسی شیمی-بلوک 3 - طبقه 3 شرقی - آزمایشگاه شماره 356
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
همزدن، انحلال و انجام واکنش تحت دما با دقت حدود 2 درجه سانتیگراد توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست