متصل کننده فیبر نوری (فیوژن)

تصویر متصل کننده فیبر نوری (فیوژن)
نام دستگاه
متصل کننده فیبر نوری (فیوژن)
مدل دستگاه
T-55
سازنده
Sumitomo - ژاپن
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
متصل کننده فیبر نوری - فیوژن - اسپلایسر توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست