وسترن بلات

تصویر وسترن بلات
نام دستگاه
وسترن بلات
مدل دستگاه
-
سازنده
بیوراد - سنگاپور
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی (سلولی و مولکولی)
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدیه ملانوری شمسی
مسئول دستگاه
صدیقه لطفی زاده -
شماره تماس
82883649
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه هم کف، آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
وسترن بلات توسط آزمایشگاه به ازای هر پروژه مبلغ 600,000 ریال 50% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست