کدورت سنج مایعات

تصویر کدورت سنج مایعات

جهت کدورت سنجی مایعات قابل استفاده می باشد از محدوده 0.2NTU تا 1000NTU قابل کاربرد می باشد

نام دستگاه
کدورت سنج مایعات
مدل دستگاه
L123
سازنده
تجهیز الکترونیک راسپینا - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کدورت سنجی مایعات توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست