همزن مکانیکی

تصویر همزن مکانیکی

مناسب برای همزدن سامانه‌های رقیق تا غلیظ به ویژه محلولهای پلیمری

نام دستگاه
همزن مکانیکی
مدل دستگاه
-
سازنده
wisd - کره جنوبی
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554