دستگاه اشباع سنگ مخزن به همراه پمپ خلاء

تصویر دستگاه اشباع سنگ مخزن به همراه پمپ خلاء

پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت از دمای محیط تا دمای 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi

نام دستگاه
دستگاه اشباع سنگ مخزن به همراه پمپ خلاء
مدل دستگاه
-
سازنده
پتروپژوهش اهورا - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پیرسازی نمونه سنگ مخزن در آب و نفت توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست