تزریق سیال به سنگ مخزن

تصویر تزریق سیال به سنگ مخزن

سیلاب زنی مغزه توسط انواع آب و نفت در محدوده دمایی تا 150 درجه سانتیگراد و فشار 6000 Psi با حداقل دبی 0.005 سی سی در ساعت و حداکثر 5سی سی در دقیقه، قابل کاربرد برای مغزه های با طول 2.5 سانتی متر تا 7 سانتی متر، مجهز به پمپ فشار قوی HPLC تا فشار 10000 Psi

نام دستگاه
تزریق سیال به سنگ مخزن
مدل دستگاه
-
سازنده
پتروپژوهش اهورا - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سیلاب زنی مغزه توسط آب، نفت، پلیمر، نانوسیالات، آب هوشمند، سورفکتانت توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 25,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست