دستگاه میکرو مدل به همراه پمپ تزریق میکرو

تصویر دستگاه میکرو مدل به همراه پمپ تزریق میکرو

بررسی حرکت سیال در محیط متخلخل و مویین به همراه فیلم برداری و عکس در دبی های 0.005 سی سی در ساعت تا 5 سی سی در دقیقه، محاسبه میزان ازدیاد برداشت نفت توسط آنالیز تصویر نرم افزار مطلب در تزریق میکرومدل

نام دستگاه
دستگاه میکرو مدل به همراه پمپ تزریق میکرو
مدل دستگاه
MicroModel005
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
سامانه تزریق در میکرو مدل توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست