دستگاه اندازه گیری پایداری فوم در فشار اتمسفری و فشار بالا

تصویر دستگاه اندازه گیری پایداری فوم در فشار اتمسفری و فشار بالا

بررسی پایداری و زمان نیمه عمر فوم های گازی تشکیل شده با گازهای مختلف در حضور نفت، نانوذرات، سورفکتانت ها و انواع شوری- تصویر برداری شبکه فوم، لاملا

نام دستگاه
دستگاه اندازه گیری پایداری فوم در فشار اتمسفری و فشار بالا
مدل دستگاه
HPFSS(50B)
سازنده
- - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین میزان پایداری فوم و اندازه گیری خواص آن توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست