دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور)

تصویر دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور)

دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور) در محدوده دمایی منفی 30 درجه سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد

نام دستگاه
دستگاه اندازه گیری رئولوژی، ویسکوزیته سیالات (پلیمر، ژل پلیمر، نفت، انواع آب شور)
مدل دستگاه
Rheolab QC,Type: C-LTD180/QC
سازنده
آنتون پار - اتریش
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
مسئول دستگاه
دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی -
شماره تماس
82883979-82883350
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 3، طبقه 5 شرقی، اتاق 554
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
محاسبه رئولوژی سیالات توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 2,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست