ان ام آر

تصویر ان ام آر
نام دستگاه
ان ام آر
مدل دستگاه
AVANCE 500
سازنده
BRUKER - آلمان
وضعیت دستگاه
نیازمند تعمیر
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
سعید جمالی -
شماره تماس
82883423
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
HNMR-CNMR-PNMR-FNMR , … توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال