بایو ای اف ام

تصویر بایو ای اف ام
نام دستگاه
بایو ای اف ام
مدل دستگاه
CoreAFM
سازنده
NANO SURF - سوییس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
مسلم صدقی - حسین سلیمانی -
شماره تماس
82883423
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-