پلاسما کلیینیر -پاک کننده سطح توسط پلاسما

تصویر پلاسما کلیینیر -پاک کننده سطح توسط پلاسما
ابعاد نمونه باید کوچکتر از 6*14 سانتی متر باشد.کاربرد تنها برای زمان کوتاهتر از 1 دقیقه و نمونه های کوچک

نام دستگاه
پلاسما کلیینیر -پاک کننده سطح توسط پلاسما
مدل دستگاه
PDC-32-G-2
سازنده
سامانه تجهیز دانش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروفلویدیک و فابریکیشن
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884749
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5117