روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)

تصویر روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
حداکثر زمان مجاز نمونه گیری2 ساعت

نام دستگاه
روتاري اواپراتور (تقطير در خلا)
مدل دستگاه
Laborota 4003
سازنده
Heidolph - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116