آکتا اف پی ال سی

تصویر آکتا اف پی ال سی
نام دستگاه
آکتا اف پی ال سی
مدل دستگاه
AKATA PURIFIER
سازنده
AKTA FPLC/PURIFIER - سوئد
وضعیت دستگاه
نیازمند تعمیر
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116