کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

تصویر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
نمونه های مایع

نام دستگاه
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
مدل دستگاه
Danchrom
سازنده
کیان شار دانش - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116