دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

تصویر دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

- اندازه گیری میزان آبدوستی، آبگریزی، اثرات فوتوکاتالیستی و خواص خودتمیز شوندگی سطح

- اندازه گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک

- اندازه گیری کشش سطحی به روش Pendant Drop

نام دستگاه
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس
مدل دستگاه
CAG-20
سازنده
ژیکان - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
مسئول دستگاه
مهندس ارشد علی شکراله زاده طهرانی -
شماره تماس
82884906
نشانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-بلوک 6-طبقه منفی 1
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اندازه گیری زاویه تماس - کانتکت انگِل - میزان آبدوستی و آبگریزی توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست