دستگاه هیدرات

تصویر دستگاه هیدرات

فشار قابل تحمل دستگاه 70 بار می باشد

نام دستگاه
دستگاه هیدرات
مدل دستگاه
مدل حجم ثابت
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883969
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 453
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین نقاط تعادلی هیدرات های گازی توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست