دستگاه حلالیت گاز در مایع

تصویر دستگاه حلالیت گاز در مایع

دستگاه پیوسته فشار ثابت

نام دستگاه
دستگاه حلالیت گاز در مایع
مدل دستگاه
مدل پیوسته
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883969
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 453
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین حلالیت گاز در مایع توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست