دستگاه تراوش تبخیری (غشا)

تصویر دستگاه تراوش تبخیری (غشا)

دستگاه پیوسته تحت خلا

نام دستگاه
دستگاه تراوش تبخیری (غشا)
مدل دستگاه
مدل پیوسته
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازی (453)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن پهلوانزاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883969
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 453
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
جداسازی توسط غشا توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست