دوربین توتال استیشن

تصویر دوربین توتال استیشن

نقشه برداری مدرن برای برداشت جزییات، پیاده کردن دقیق عوارض بر روی زمین و  نقشه برداری صنعتی

نام دستگاه
دوربین توتال استیشن
سازنده
Leica - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه فناوری های پیشرفته در ماشین های ابزار (آزمایشگاه 30-4)
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدجواد ناطق
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884317
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، بلوک 4، طبقه 1-، اتاق 30-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
نقشه برداری و تعیین موقعیت اجسام توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست