خشک کننده انجمادی

تصویر خشک کننده انجمادی

نمونه های با حجم بالاتر قابل پذیرش هستند.

نام دستگاه
خشک کننده انجمادی
مدل دستگاه
TuVac-Dryer ZT12
سازنده
ZIRBUS - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884710
نشانی
جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه1 ،اتاق 5116