پراکندگی نور دینامیکی

تصویر پراکندگی نور دینامیکی
ارائه خدمات تحقیقاتی  در حوزه نانو زیست فناوری/ بیوشیمی/ نانو تکنولوزی

نام دستگاه
پراکندگی نور دینامیکی
مدل دستگاه
90Plus
سازنده
Brookhaven - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنزیم
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر خسرو خواجه
مسئول دستگاه
دکتر فرشته تقوی -
شماره تماس
82883428
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول -اتاق 4106
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تعیین سایزذرات ( قطر ذرات ) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 750,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست