رزونانس پلاسمون سطحی

تصویر رزونانس پلاسمون سطحی
ارائه خدمات تحقیقاتی در حوزه نانو زیست فناوری/ بیوشیمی

نام دستگاه
رزونانس پلاسمون سطحی
مدل دستگاه
SR7500DC Dual Channel
سازنده
XanTec - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنزیم
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر خسرو خواجه
مسئول دستگاه
دکتر فرشته تقوی -
شماره تماس
82883428
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول -اتاق 4106
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
غلظت، افینیتی،داده های سینتیکی(Ka، kd) توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست