اسپکتروسکوپی فلورسنت

تصویر اسپکتروسکوپی فلورسنت
ارائه خدمات تحقیقاتی در حوزه نانو زیست فناوری/ بیوشیمی
نام دستگاه
اسپکتروسکوپی فلورسنت
مدل دستگاه
LS 55
سازنده
PerkinElmer - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنزیم
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوشیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر خسرو خواجه
مسئول دستگاه
دکتر فرشته تقوی -
شماره تماس
82883428
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول -اتاق 4106
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
بررسی تغییرات ساختار بیوماکرومولکول ها ، مطالعات خاموشی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست