تست کشش

تصویر تست کشش

توانایی اعمال 6 تن بار، کنترل نرخ بارگزاری، قابلیت تست نمونه با ابعاد گوناگون- مجهز به اکستنسومتر

نام دستگاه
تست کشش
مدل دستگاه
6027
سازنده
Instron - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آزمون کشش مواد توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست