لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما

تصویر لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما

اعمال پوشش های لایه نازک مقاوم در برابر سایش و خوردگی به روش رسوب شیمیایی از فاز بخار

نام دستگاه
لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما
سازنده
پلاسما فناور - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اعمال پوشش‌های لایه نازک توسط آزمایشگاه به ازای هر پروژه مبلغ 5,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال