جوشکاری اصطکاکی همزن

تصویر جوشکاری اصطکاکی همزن

اصلاح سطح و اتصال حالت جامد مواد به روش جوشکاری همزن اصطکاکی

نام دستگاه
جوشکاری اصطکاکی همزن
سازنده
Adam - انگلیس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اتصال حالت جامد مواد توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 40,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست