جوشکاری پالسی مغناطیسی

تصویر جوشکاری پالسی مغناطیسی

جوشکاری حالت جامد به روش پالس مغناطیسی

نام دستگاه
جوشکاری پالسی مغناطیسی
مدل دستگاه
MPW-20-240
سازنده
آکس نیرو - ایران
وضعیت دستگاه
در دست تعمیر
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
اتصال حالت جامد مواد توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست