پاشش سرد

تصویر پاشش سرد

اعمال پوشش های فلزی، پلیمری و کامپوزیتی روی انواع بستر بدون ذوب و در دمای پایین

نام دستگاه
پاشش سرد
سازنده
دانشگاه تربیت مدرس - ایران
وضعیت دستگاه
در دست تعمیر
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پوشش‌دهی مواد در حالت جامد (تا ضخامت‌های بالا) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 3,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست