کوره مافلی

تصویر کوره مافلی

کوره زمینی 900 درجه

نام دستگاه
کوره مافلی
سازنده
آذر کوره - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پوشش‌دهی مواد در حالت جامد (تا ضخامت‌های بالا) توسط آزمایشگاه به ازای هر پروژه مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست