وایرکات

تصویر وایرکات

آماده سازی نمونه های استاندارد، با اشکال پیچیده و با دقت بالا

نام دستگاه
وایرکات
مدل دستگاه
Robofil 400
سازنده
Charmills - سوییس
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه خواص مواد
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه شناسایی و انتخاب مواد
مدیر آزمایشگاه
دکتر امیر عبداله زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883956
نشانی
جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده فنی و مهندسی-طبقه منفی 2-اتاق 12-4
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آماده سازی نمونه توسط آزمایشگاه به ازای هر ساعت مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست