لیزر CO2

تصویر لیزر CO2

برش و اصلاح سطح قطعات

نام دستگاه
لیزر CO2
مدل دستگاه
130*90
سازنده
ABC - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ICP-OES
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر یدالله یمینی
مسئول دستگاه
شماره تماس
82883475
نشانی
دانشکده علوم پایه
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آماده سازی نمونه(3) توسط آزمایشگاه به ازای هر پروژه مبلغ 2,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست