ریل تایم پی سی آر

تصویر ریل تایم پی سی آر

قابل استفاده برای استریپ وپلیت 48خانه

نام دستگاه
ریل تایم پی سی آر
سازنده
ABI - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753-82884477
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
رییل تایم پی سی آر توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست