انکوباتور دی اکسید کربن

تصویر انکوباتور دی اکسید کربن

دمای 37درجه و دی اکسید کربن 5درصد و رطوبت 85درصد

نام دستگاه
انکوباتور دی اکسید کربن
مدل دستگاه
CB150
سازنده
Binder - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753-82884477
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
کشت سلول توسط آزمایشگاه 0% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست