سانتریفیوژ

تصویر سانتریفیوژ

مناسب برای جداسازی محلول ها و نمونه های در حد میکروتیوپ حداکثر 15000دور در دقیقه

نام دستگاه
سانتریفیوژ
مدل دستگاه
1-14K
سازنده
SIGMA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم