سانتریفیوژ

تصویر سانتریفیوژ

مناسب برای جداسازی محلول ها و نمونه های در حد میکروتیوپ حداکثر 15000دور در دقیقه

نام دستگاه
سانتریفیوژ
مدل دستگاه
1-14K
سازنده
SIGMA - آلمان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک انسانی ونانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهرداد بهمنش
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753-82884477
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم