ترموسایکلر

تصویر ترموسایکلر

انجام پی سی آر معمولی و گرادیانت

نام دستگاه
ترموسایکلر
مدل دستگاه
T100
سازنده
Biorad - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و نانوزیست فناوری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
مدیر تعریف نشده است
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پی سی آر توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 1,500,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست