لایت سایکلر

تصویر لایت سایکلر

ریال تایم پی سی آر برای پلیت 96 و 384خانه

نام دستگاه
لایت سایکلر
مدل دستگاه
c8011/96
سازنده
Roche - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
نیازمند تعمیر
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی یوکاریوتها و سلولهای بنیادی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید صادقی زاده
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884753
نشانی
جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک طبقه چهارم
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ریل تایم پی سی آر توسط آزمایشگاه به ازای هر دفعه مبلغ 9,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست