پراش پرتو ایکس (XRD)

تصویر پراش پرتو ایکس (XRD)
  • تیوب دستگاه از نوع کبالت با حداکثر انرژی 2000 وات می باشد  سیستم از نوع تتا- دو تتا می باشد نمونه های مایع قابل اندازه گیری نیست. همچنین آنالیز از زاویه شش درجه به بالا انجام می شود. برای تعیین ساختار کریستالی مواد جامد پودری ( در حد 200 مش) و فلزی (با ابعاد حداکثر 2.5 در 2.5 سانتیمتر و ارتفاع 4 میلیمتر).
نام دستگاه
پراش پرتو ایکس (XRD)
مدل دستگاه
X'Pert MPD
سازنده
Philips - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اشعه ایکس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه
رییس بخش زمین شناسی
مسئول دستگاه
زهره فردین دوست -
شماره تماس
82883426 - 82883427
نشانی
تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-بلوک شمالی- طبقه زیرزمین-اتاق منهای 310 کد پستی: 1411713116
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آنالیز XRD شامل طیف و شناسایی فاز توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 950,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل طیف و شناسایی فاز (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 760,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل طیف، شناسایی فاز و پهنای پیک توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل طیف، شناسایی فاز و پهنای پیک (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل فقط طیف توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 600,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل فقط طیف (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 480,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل فقط طیف و پهنای پیک توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 650,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال
آنالیز XRD شامل فقط طیف و پهنای پیک (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 520,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست غیرفعال