فلورسانس اشعه ایکس (XRF)

تصویر فلورسانس اشعه ایکس (XRF)

تیوب دستگاه از نوع رودیم با حداکثر انرژی 4000 وات بوده و بر اساس اندازه گیری اختلاف در طول موج کار می کند. نمونه های مایع قابل اندازه گیری نیست و حد شناسایی دستگاه از 150ppm الی 100 درصد می‌باشد. برای تعیین درصد عناصر در نمونه‌های جامد فلزی (با ابعاد حداکثر 3 سانتیمتر در 3 سانتیمتر و حداقل یک در یک سانتیمتر) و پودری (حداقل 3 گرم در حد 200 مش). 

نام دستگاه
فلورسانس اشعه ایکس (XRF)
مدل دستگاه
PW2404
سازنده
Philips - هلند
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه اشعه ایکس
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه
رییس بخش زمین شناسی
مسئول دستگاه
محمد یوسفی -
شماره تماس
82883426 - 82883427
نشانی
تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-بلوک شمالی- طبقه زیرزمین-اتاق منهای 310 کد پستی: 1411713116
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آنالیز XRF برای قطعات فلزی توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 900,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آنالیز XRF برای قطعات فلزی (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 720,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آنالیز XRF برای قطعات فلزی کوچک که نیازمند به آماده‌سازی هستند توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آنالیز XRF برای قطعات فلزی کوچک که نیازمند به آماده‌سازی هستند (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,150,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست
آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری (ویژه دانشجویان) توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 920,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست